Multi nettoppgaver 4a. Multi

Multi 4A, 3. utgave, Elevbok

Multi nettoppgaver 4a

De får et stort utvalg av rike oppgaver som gir rom for å bruke kreativiteten sin til å gjøre matematiske oppdagelser. Hver bog indeholder syv kapitler. Oversigterne er printbare, så du kan bruge dem direkte i din planlægning af undervisningen. I Multi Elevbok er lærestoffet samlet i få kapitler, noe som gir en jevn og god progresjon i arbeidet. Lærervejledning, kopimappe, opgavebog og i-bog Lærervejledningen indeholder side-til-side-vejledning, facit, uddybende forklaringer samt forslag til differentiering, udvidelsesmuligheder eller andre aktiviteter.

Next

Salto 4a, øverom

Multi nettoppgaver 4a

Grundbøgerne Alle kapitler indledes med et introopslag, der kort præsenterer indholdet i kapitlet, samt de læringsmål, fagord og begreber der skal arbejdes med. For å sikre elevene tilstrekkelig med øving er det gunstig å supplere Elevboka med Multi Smart Øving eller Multi Øvebok. I temaet arbejdes der med kapitlets faglige indhold. De farvede felter i matrixen vil indikere, hvilket stof- og kompetenceområde læringsmålene er knyttet til. Læs mere om hvordan du bruger Planlæggeren og tilrettelægger din årsplan. Der er opgaveark til differentiering eller yderligere træning, aktivitetsark og lærerevalueringsark. På introopslaget arbejdes der med elevernes forhåndsviden inden for det emne, kapitlet handler om.

Next

Multi 4A, 3. utgave, Elevbok

Multi nettoppgaver 4a

Der er fokus på at inddrage bevægelse og digitale værktøjer. Lærervejledning, printark og i-bog Lærervejledningen indeholder facit, uddybende forklaringer samt forslag til differentiering, udvidelsesmuligheder eller andre aktiviteter. Hvert kapitel afsluttes med en evalueringsside og indeholder desuden en træningsdel og et tema. Hvert kapitel afsluttes med en evalueringsside og indeholder desuden to sider med blandede opgaver til repetition af de faglige områder, som eleverne tidligere har arbejdet med. Multi-teamet er nå i full gang med forberedelsene til fagfornyelsen og revisjon av læreverket. Elevboka gir dermed lærer mye hjelp til strukturering av det faglige arbeidet.

Next

Multi 4A, 3. utgave, Elevbok

Multi nettoppgaver 4a

Med Multi lærer elevene ved å oppdage, skape, leke og samarbeide. Det er derfor enkelt for læreren å legge inn lenke til ulike oppgaver og nivåer i læringsplattformen. Derudover vil første side i hvert kapitel indeholde forhåndsviden, hvor elevernes eksisterende viden om emnet kommer i spil. Nettoppgavene har oppgaver på tre nivåer knyttet til hvert kapittel i bøkene. .

Next

Salto 4a, øverom

Multi nettoppgaver 4a

Du vil samtidig få et overblik over, hvilke færdigheds- og vidensmål der er i spil i din planlægning. Elevene får nye utfordringer hver gang de går inn på nettstedet. Lærervejledning, kopimappe og i-bog Lærervejledningen indeholder side-til-side-vejledning, facit, uddybende forklaringer samt forslag til differentiering, udvidelsesmuligheder eller andre aktiviteter. Træningsdelen består at færdighedsopgaver og problemløsningsopgaver, hvor der er mulighed for at differentiere på to niveauer. De Flash-opgaver, som endnu ikke er blevet erstattet, kan midlertidigt afvikles fra hjemmesiden www.

Next

MULTI

Multi nettoppgaver 4a

Dette gjør det enklere å gjennomføre en variert undervisning som ivaretar alle delene av faget. Nettoppgavene kan også brukes sammen med Smart Time og de har lydstøtte til og med 4. Alle kapitler indledes med en introside, der præsenterer de faglige mål og lægger op til en fælles samtale i klassen. Hver oppgave og hvert nivå har sin egen nettadresse. Læs mere på I-bøgerne tilbyder nye muligheder for at inddrage iwb og pc i undervisningen. Læs mere på Der er en opgavebog til differentiering eller yderligere træning.

Next

Multi 4A, 3. utgave, Elevbok

Multi nettoppgaver 4a

Til slutt i hvert kapittel er det en oversikt over læringsmålene i kapitlet, med tilhørende oppgaver. Lærestoffet er strukturert i delkapitler som omtrent tilsvarer ei ukes arbeid, og i dobbeltsider som i utgangspunktet tilsvarer én undervisningstime. Kopimappen indeholder kopiark, som knytter sig til arbejdet med elevbogen. Bemærk venligst, at kopiarkene i i-bøgerne ikke kan printes. Læreren får hjelp til å differensiere undervisningen slik at hver enkelt elev oppnår best mulig læring.

Next

Salto 4a, øverom

Multi nettoppgaver 4a

Elevboka inneholder mindre tradisjonelt øvestoff og flere utforskingsoppgaver, spill og aktiviteter som gir elevene dybdeforståelse. Med Planlæggeren kan du sammensætte kapitlerne i din egen årsplan, så det passer til dig og dine elever. Kopimappen indeholder kopiark, som knytter sig til arbejdet med grundbogen. Hvert kapitel afsluttes med en evalueringsside og indeholder desuden to sider med træningsopgaver på to niveauer Træn 1 og Træn 2. Printark er inddelt i U-ark som hører til grundbogens undersøgelser, A-ark som hører til aktiviteterne og E-ark som hører til de enkelte kapitlers evaluering. I-bøgerne tilbyder nye muligheder for at inddrage iwb og pc i undervisningen. I-bøgerne tilbyder nye muligheder for at inddrage iwb og pc i undervisningen.

Next